1. Notorycznie okłamuje mieszkańców i radnych
  Miała być tańsza woda i ścieki, obiecywał budowę mieszkań komunalnych, miał być rozwiązany problem niedoboru miejsc w przedszkolach publicznych, straszył zawyżonym wielokrotnie kosztem referendum, nie zna problemów miasta – nawet nie mieszka w Świebodzicach.
 2. Nie realizuje programu wyborczego
  Paweł Ozga publicznie powiedział, że program wyborczy jest na wybory, radny Kościukiewicz przyznał, że jest on „kłamliwy”. Program wyborczy był oszustwem aby uzyskać głosy w wyborach. Paweł Ozga nigdy nie zamierzał dotrzymać obietnic wyborczych – oszukał mieszkańców.
 3. Wytworzył patologię zatrudnienia w gminie
  Zatrudnił osoby bez doświadczenia i właściwych kompetencji – rodzina i znajomi, osoby na polecenie: ZGK G. Cabanek – kuzyn, ZWiK A. Torbus – nauczyciel WF, OSiR J. Piziuński – powiązany z rodziną zastępcy, zastępca T. Wysoczański – rodzina Jana uwikłanego w działalność przestępczą, promocja P. Kościukiewicz – rodzina radnego, MDK K. Woźniak – dwa etaty, wcześniej prowadziła punkt strzyżenia psów, MDK M. Kotwica – zajmuje się szkalowaniem i konfliktowaniem mieszkańców
 4. Upolitycznił i konfliktuje Radę i Mieszkańców
  Wykorzystuje ogólnopolski konflikt polityczny do rozgrywek z Radą Miejską – „wszyscy oponenci burmistrza są z PIS-u”… Nigdy dotąd w samorządzie Świebodzic nie było podziałów politycznych, były spory wyłącznie merytoryczne. Wykorzystuje dotacje dla organizacji społecznych do nacisków na środowiska związane z nimi.
 5. Niegospodarnie wydaje pieniądze publiczne
  Kładka „Przepłatka” na Pełcznicy z rezerwy budżetowej (ponad 150 tys. za droga), dotuje wodę i ścieki zamiast podjąć inwestycje obniżające koszty, zleca prace zaprzyjaźnionym firmom zewnętrznym zamiast np. ZGK, opłaca propagandę w prywatnej gazecie i promuje wyłącznie siebie (ponad 200 tys. zł), trwoni publiczne pieniądze na odprawy i nagrody.
 6. Oddał dotacje
  Zwrócił około 1,5 mln zł na remont budynku OPS i SP3 – te pieniądze były przyznane, gotowe do spożytkowania – nie umiał.
 7. Nie potrafi pozyskać środków zewnętrznych
  Wnioski burmistrza są odrzucane, bo przygotowane źle lub są niezasadne, dotyczą zadań, które nie są konieczne w danym czasie.
 8. W urzędzie giną dokumenty
  Wielokrotnie doszło do sytuacji, że zaginęły dokumenty – niewygodne lub dotyczące skarg – przeprowadzane były procedury bez kompletnej dokumentacji.
 9. Zataja ważne informacje
  Nie udziela informacji o wydatkowaniu publicznych środków. Udzielane informacje są niepełne, wymijające, nieterminowo, po skargach… Wydaje publiczne pieniądze bez informowania Rady Miejskiej i opinii publicznej. Informacje o przetargach są słabo rozpowszechniane aby forować wybrane firmy.
 10. Oszukał świebodzicką młodzież
  Brak jakichkolwiek propozycji dla młodzieży w zakresie możliwości spełniania wolnego czasu w instytucjach kultury czy kreowania przez młodzież wizerunku i funkcjonowania Świebodzic. Brak współpracy z Młodzieżową Radą Miejską.
 11. Nie wykonuje uchwał Rady Miejskiej
  Budżet Obywatelski jest realizowany z rażącym łamaniem zapisów uchwały, 2019 i 2020 nie zrealizowany, nie wykorzystał pieniędzy na uporządkowanie miejsc parkingowych w centrum, nie wykonał inwestycji na które Rada przesunęła środki, nie dba o wygląd Świebodzic
 12. Brak współpracy z Radą Miejską
  Brak wypracowanego wotum zaufania i absolutorium. Wykorzystuje prywatne kontakty do nacisków na radnych przy głosowaniu. Próbował „przekonać” radnych przez rozdzielanie funkcji opłacanych ze środków gminy. Na sesjach brak odpowiedzi na ważne pytania dotyczące funkcjonowania gminy, obraża radnych (wielokrotnie odnosił się rodziny, życia prywatnego i zawodowego, poziomu kultury, intelektu, do wyglądu, czy ubioru…)